matematykaszkolna.pl
Dowodzenie - geometria Alaias: Na kole opisano wielokąt o parzystej liczbie boków i ponumerowano jego kolejne boki. Wykaż, że suma długości boków o numerach parzystych jest równa sumie długości boków o numerach nieparzystych.
3 sty 12:39
3 sty 13:10
Alaias: Oooo..., dzięki emotka
3 sty 13:46
a7: emotka
3 sty 13:58