matematykaszkolna.pl
Reguła l'Hospitala, liczenie granicy no_i_dobrze: Wykorzystując regułę l'Hospitala, oblicz granicę
  x  1 
lim(


)
 x−1 lnx 
x→1
3 sty 12:00
chichi:
 x 1 
lim(


) =
 x−1 ln(x) 
x→1
 xln(x)−x+1 
lim(

) =
 (x−1)ln(x) 
x→1 1 raz reguła de l'Hospitala:
 
 1 
ln(x)+x

−1
 x 
 
lim(

=
 
 1 
ln(x)+(x−1)

 x 
 
x→1
 xln(x) 
lim(

) =
 xln(x)+x−1 
x → 1 2 raz reguła de l'Hospitala:
 
 1 
ln(x)+x

 x 
 
lim(

) =
 
 1 
1+ln(x)+x

 x 
 
x→1
 ln(x)+1 1+ln(1) 1 
lim(

) =

=

 ln(x)+2 2+ln(1) 2 
x→1
3 sty 14:22
janek191: rysunek
3 sty 17:01