matematykaszkolna.pl
Równanie różniczkowe II rzędu o niestałych współczynnikach Damian#UDM: Rozwiąż równanie różniczkowe: x2y''+5xy'+4y=0
3 sty 09:54
Mariusz: Podstaw sobie x=et a otrzymasz równanie o stałych współczynnikach x=et
dx 

=et
dt 
dy dydt 

=


dx dtdx 
dy dy 

=

e−t
dx dt 
 dy dy 
x

=et

e−t
 dx dt 
 dy dy 
x

=

 dx dt 
d2y d dy 

=

(

)
dx2 dx dx 
d2y d dydt dt 

=

(


)

dx2 dt dtdx dx 
d2y d dy 

=

(

e−t)e−t
dx2 dt dt 
d2y d2y dy 

=(

e−t−e−t

)e−t
dx2 dt2 dt 
d2y d2y dy 

=(


)e−2t
dx2 dt2 dt 
 d2y d2y dy 
x2

=e2t(


)e−2t
 dx2 dt2 dt 
 d2y d2y dy 
x2

=(


)
 dx2 dt2 dt 
Mamy zatem
 d2y dy dy 
(


)+5

+4y=0
 dt2 dt dt 
d2y dy 

+4

+4y=0
dt2 dt 
Co można zapisać jako y'' + 4y' + 4y=0 Teraz próbujesz rozwiązanie y=eλt i otrzymujesz do rozwiązania równanie kwadratowe
3 sty 11:12
Damian#UDM: Dziękuję Mariusz za pomoc, przeanalizuje to!
3 sty 14:52
Damian#UDM: Zadanie 2. Rozwiąż równanie różniczkowe y''+y=x+2ex 1. RRJ y''+y=0 2. Podstawienie y=erx 3. Otrzymujemy pierwiastki r=±i 4. CORR yo=C1*cos(x)+C2*sin(x), C1 i C2 ∊ R 5. Metoda przewidywań Jak nią rozwiązać powyższe równanie? Proszę o pomoc emotka
11 sty 17:50
kerajs: Przewidywana całka szczególna: ys=Ax+B+Cex Liczę: y'=A+Cex y''=Cex i wstawiam wyniki do równania niejednorodnego (Cex)+(Ax+B+Cex)=x+2ex a stąd: A=1 ∧ B=0 ∧ C=1 czyli: ys=x+ex Rozwiązaniem równania jest suma uzyskanych wyników y=y0+ys y=C1sin x +C2cos x+x+ex
11 sty 21:26
Damian#UDM: Dziękuję za obliczenie, lecz mnie najbardziej interesuje skąd mam wywnioskować, że przewidywana całka szczególna to będzie właśnie ys=Ax+B+Cex bo to już jest suma dwóch funkcji. Wiem jak się to robi dla pojedynczych, np. x2+x+1 lub xex, ale dla takich jak w tym zadaniu powyższym to nie wiem. Proszę o pomoc emotka
12 sty 00:33
kerajs: Zacznij korzystać z podręczników, a przekonasz się, że w większości z nich jest pomocna tabelka pokazująca dla jakiej postaci części niejednorodnej można zastosować metodę przewidywania. Przepisywanie jej tu jest pracochłonne i mało sensowne. Wersja skompresowana: https://matematyka.pl/viewtopic.php?f=45&t=140782
12 sty 11:20
Mariusz: A to musisz metodą przewidywań ? Uzmiennianie stałych jest bardziej ogólne a metoda operatorowa (przekształcenie Laplace) wygodniejsze niż przewidywanie
12 sty 12:20
Mariusz: Jeśli masz po prawej stronie masz funkcję postaci P(x)eaxcos(bx) bądź P(x)eaxsin(bx) , gdzie P(x) jest wielomianem to patrzysz ilukrotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego jest a+bi Załóżmy że a+bi jest k krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego rozwiązanie szczególne przewidujesz wtedy jako xk(P1(x)eaxcos(bx)+P2(x)eaxsin(bx)) przy czym P1(x) oraz P2(x) są wielomianami tego samego stopnia co P(x)
12 sty 12:43
kerajs: ''Mariusz: Uzmiennianie stałych jest bardziej ogólne'' Owszem, jednak jest także dużo bardziej praco− i czasochłonne. Liczenie przewidywanych stałych jest o wiele prostsze niż całek dla uzmiennionych stałych. I obarczone znacznie mniejszym prawdopodobieństwem zrobienia błędu. Najlepiej znać oba sposoby. ''Mariusz: a metoda operatorowa (przekształcenie Laplace) wygodniejsze niż przewidywanie'' Polemizowałbym. Potrzebna jest dodatkowa wiedza o transformatach, a wynik to jedna funkcja zamiast całej rodziny funkcji.
12 sty 23:49
Mariusz: Niekoniecznie jedna funkcja gdy za warunki początkowe przyjmiesz dowolne stałe masz tą swoją rodzinę Tylko wyznawcom jedynie słusznej metody trudno zaakceptować że nie jest ona ani ogólna ani wygodna w użyciu W przewidywaniu zapamiętujesz bez uzasadnienia natomiast tutaj gdy zapomnisz tą dodatkową wiedzę to wszystko co potrzebne możesz wyprowadzić z całki niewłaściwej ∫0f(t)e−stdt
14 sty 17:45
Mariusz: Z tym co napisałeś we wpisie z 12 sty 2022 23:49 o uzmiennianiu stałych to się zgodzę jednak metodę operatorową można stosować w tym samym przypadku co przewidywanie i wcale nie jest tak że dostajemy tylko jedną funkcję Tak jak wcześniej napisałem całą tę dodatkową wiedzę można sobie w razie potrzeby wyprowadzić a przewidywania uczysz się tępo na pamięć i w przypadku gdy zapomnisz jak należało przewidywać nie rozwiążesz równania
14 sty 18:03