matematykaszkolna.pl
trójkąt Rysiek: Punkt M jest środkiem wysokości CD trójkąta równoramiennego ABC o ramionach AC=BC Punkt N jest rzutem prostokątnym punktuD na prostą BM Wykaż,że trójkąt ACN jest prostokątny
2 sty 19:09
chichi: Zrobiłeś Ty chociaż rysunek?
2 sty 20:36
Klara: rysunek .................. a odpowiednie komentarze dopisz sam teza: ΔCAN jest prostokątny emotka
2 sty 21:10
Mila: rysunek 1) ΔABC−Δrównoramienny 2) M− środek wysokości CD, prosta BM 3) środek przeciwprostokątnej ΔADC 4) N − punkt przecięcia z prostą BM 5) ∡ANC− kat wpisany w okrąg oparty na średnicy Wniosek?
2 sty 22:25
wredulus_pospolitus: @Miluś ... na dobrą sprawę nigdzie nie wykazałaś skąd wiemy o (5) emotka
2 sty 22:31
a7: wiemy bo ADC jest kątem prostym
2 sty 22:50
a7: (?)
2 sty 22:51
Mila: A7, opisałam konstrukcję. Nie widziałam wpisu Ety , ciągle zaczynam , odchodzę a potem już ktoś wpisuje rozwiązanie. Trzeba jeszcze uzupełnić , że podane N jest rzutem prostokątnym punktu D na prostą BM.
2 sty 23:22
a7: no tak @Milu, ale skąd wiemy, że SA=SD=SC jest również równe SN? bo ja wpisu Ety nie rozumiem akurat (ja czasem zaczynam i klikam prawym przyciskiem na ">forum zadankowe> otwórz link w nowej karcie" i sprawdzam czy już ktoś coś napisał)
2 sty 23:44
Mila: Środkowa w Δprostokątnym poprowadzona z wierzchołka kata prostego jest równa promieniowi okręgu opisanego na tym Δ.
3 sty 00:04
a7: a no i wszystko już jasne dzięki emotka
3 sty 00:06
Mila: Ja często zaczynam, zostawiam i wracam do rozpoczętego wpisu. Będę teraz bardziej uważać i sprawdzać w innym okienku.
3 sty 00:06
a7: emotka ale im więcej (sensownych) wpisów tym lepiej
3 sty 00:07
Mila: Jeżeli poprowadzimy ( na moim rysunku ) średnicę NS , oznaczę punkt przecięcia K, to ΔKND będzie prostokątny. Zatem N wcześniej wyznaczony jest szukanym rzutem ...
3 sty 00:11
a7: ale my mieliśmy "dany rzut"
3 sty 00:38