matematykaszkolna.pl
logika ewa12: Niech x, y należą do zbioru wszystkich ludzi. Niech predykat P(x, y) oznacza że x jest ojcem y. Używając tego predykatu, = i kwantyfikatorów zapisz następujące zdania: (a) Każdy człowiek ma ojca
2 sty 17:50
wredulus_pospolitus:yx P(x,y) czyli dla każdego 'y' istnieje taki 'x', że x jest ojcem y
2 sty 18:09