matematykaszkolna.pl
logika ewa12: Zapisz w rachunku predykatów następujące zdania: (a) Każdy wieloryb jest ssakiem.
2 sty 17:50