matematykaszkolna.pl
logika ewa12: Niech n i m będą zmiennymi należącymi do zbioru liczb naturalnych bez liczby 0 a predykat P(m, n) oznacza, że m dzieli n. Odczytać następujące zdania i podać ich wartość logiczną: (a) ∃n∀m P(m, n)
2 sty 17:49
wredulus_pospolitus: istnieje taka liczba n, która dzieli dowolną liczbę naturalną dodatnią m jest to prawda ... niech n = 1
2 sty 18:14
ICSP: Gdyby takie n istniało to musiałoby być podzielne przez n + 1 stąd dostajemy sprzeczność.
2 sty 20:01
wredulus_pospolitus: aaaa ... m ma dzielić n ... a nie na odwrót
2 sty 20:55