matematykaszkolna.pl
logika ewa12: Dane jest wyrażenie ∃y(x + y = z) gdzie x, y, z należą do zbioru liczb naturalnych. Co jest predykatem w tym wyrażeniu? Które zmienne w tym wyrażeniu są wolne a które związane? Dla jakich wartości zmiennych wolnych otrzymamy zdanie prawdziwe a dla jakich fałszywe?
2 sty 17:48