matematykaszkolna.pl
macierze FKA: Niech a,b,c,d∊R, c≠0, ad − bc = 1. Pokaż ze istnieje u i v takie że
nawias
a b
nawias
nawias
c d
nawias
 
nawias
1 −u
nawias
nawias
0 1
nawias
 
nawias
1 0
nawias
nawias
c 1
nawias
 
nawias
1 −v
nawias
nawias
0 1
nawias
 
=
*
*
    
2 sty 10:32