matematykaszkolna.pl
równanie Przew: Wyznacz a całkowite nieujemne takie że a2x2 − (3a2−8a)x + 2a2−13a+15=0 ma co najmniej jeden pierwiastek całkowity.
1 sty 09:29
Przew: A nie jednak już wiem
1 sty 10:43