matematykaszkolna.pl
okręgi Mirunia: rysunekAB jest cięciwą okręgu o promieniu r, punkt M jest środkiem AB. Okrąg O1 o promieniu r1 jest styczny wewnętrznie do danego okręgu oraz do AB w punkcie M. Niech punkt P∊AB, P≠A,B,M. Okrąg O3 ma taki sam promień jak okrąg O1 i jest styczny do AB w P. Okręgi O2 i O4 o promieniach r2 i r3 są styczne do AB i do okręgu O3 (rys) oraz okręgu o cięciwie AB. Wykaż ze r=r1+r2+r3.
30 gru 15:08
chichi: Mirunia, Martunia co jeszcze?
30 gru 17:30
MMK: Jeszcze "maluśki" Krzysiunio emotka
30 gru 18:32
Mirunia: Mam wiecej niż 6 latek emotka
30 gru 19:05