matematykaszkolna.pl
W nierównoramiennym trapezie klaudia2137: rysunekW nierównoramiennym trapezie ABCD (AB || CD) przekątne AC i BD przecinają się w punkcie S takim, że AS:SC=k:1. Oblicz stosunek pola trójkąta CDS do pola trapezu ABCD. Jak to zrobić? 3 klasa liceum p. roz.
30 gru 10:41
ite: 1/ ΔCDS i ΔABS są podobne (dlaczego?) w skali k:1. Stąd można wyznaczyć stosunek ich pól. 2/ ΔCDS i ΔADS mają wspólną wysokość a stosunek podstaw wynosi k:1. Też można wyznaczyć stosunek ich pól. Tak samo jest z ΔCDS i ΔBSC.
30 gru 10:56
Artur: rysunek P − pole trójkąta CDS
30 gru 11:21
Bona: P(trapezu)= (k+1)2*P
 P 1 

=

 P(trapezu) (k+1)2 
Pozdrawiam Króla Artura emotka
30 gru 12:19
a7: rysunektrójkąty DCS i ABS są do siebie podobne (k,k,k − ∡ASB=∡DSC − kąty wierzchołkowe, ∡CDS=∡ ABD oraz ∡ACD=∡CAB− kąty naprzemianległe) czyli ich boki i wysokości są podobne w skali k SC oznaczam a SA będzie równe ka DC=b AB=kb wyoskość DCS=h wysokośćASB=kh
 1 
PDCS=

bh
 2 
PDCS 
1 

bh
2 
 bh 

=

=

=
PABCD 
(kb+b) 

*(kh+h)
2 
 
2b(k+1) 

*h(k+1)
2 
 
 bh 1 
=

=

 bh(k+1)2 (k+1)2 
5 sty 01:06