matematykaszkolna.pl
nierówność omc_dyskretny: Wykaż, że jeśli a>0, to (1+a+a2)2≤3(1+a2+a4)
29 gru 08:15
I'm back: Rozpisujesz czemu jest równa lewa strona. Wszystko na prawo przerzucasz i zauważasz trzy wzory skróconego mnozenia I po robocie
29 gru 08:28
Eta: Z nierówności między średnimi : kwadratową i arytmetyczną
 1+a2+a4 1+a+a2 


\ 2
 3 3 
 1+a2+a4 (1+a+a2)2 


 3 9 
to (1+a+a2)2≤3(1+a2+a4)
29 gru 12:56
omc_dyskretny: Bardzo dziękuję
31 gru 06:27