matematykaszkolna.pl
Wyznacz zbiory i zaznacz na osi liczbowej Paweł: Wyznacz zbiory i zaznacz na osi liczbowej A={x : x ∊ R ∧ 5 − lx + 4l ≥ 0} B={x : x ∊ R ∧ lx − 3l − 4 ≤ 0 } a) Wyznacz zbiór A ∩ B b) Wyznacz wszystkie liczby pierwsze należące do zbioru A ∪ B Nie za bardzo wiem jak wyznaczyć zbiory A i B ponieważ jest w nich wartość bezwzględna
28 gru 18:15
chichi: 5−|x+4| ≥ 0 ⇔ |x+4| ≤ 5 ⇔ x+4 ≤ 5 ∧ x+4 ≥ −5 ⇔ x ≤ 1 ∧ x ≥ −9 ⇔ x ∊ [−9,1] Zrób analogicznie dla zbioru B, zaznacz na osi liczbowej owe zbiory i odczytaj ich przekrój
28 gru 18:19
Paweł: okej, czyli w B mamy x ∊ [−1,7] A∩B mamy [−1,1] natomiast liczby pierwsze to : 2,3,5,7 zgadza się? emotka
29 gru 17:11