matematykaszkolna.pl
Rozwiąż równanie: PIT: |x/x2−π/x2|=−|π(do potegi sinx) −1|
27 gru 20:02
wmboczek: obie strony muszą być równe 0 x=π z lewej zeruje także prawą
27 gru 20:20
wredulus_pospolitus: warto zauważyć, że: −|πsinx − 1| ≤ 0 dla dowolnego 'x' natomiast
 x − π 
|

| ≥ 0 dla dowolnego 'x'
 x2 
i z tego powodu jedyna możliwość jest taka jak obie strony są równe 0
27 gru 20:50