matematykaszkolna.pl
Dowód z podzielnością Btk: Uzasadnij, że dla dowolnej liczby nieparzystej n wyrażenie n3 + 3n2 − n + 45 jest podzielne przez 24 (2k+1)3 + 3(2k+1)2 − (2k+1) + 45 = 8k3 + 12k2 + 6k + 1 + 3(4k2 + 4k + 1) − 2k − 1 + 45 = 8k3 + 24k2 + 16 k + 48 = 8k2(k+3) + 16(k+3) = (k+3)(8k2+16) I teraz nie wiem za bardzo co zrobić dalej, proszę o pomoc
27 gru 15:55
ICSP: Wyciągnij 8 przed nawias i rozważ przypadki: 1o 3 |k 2o 3 nie dzieli k
27 gru 16:02
ICSP: ewentualnie można również rozbić: (k+3)(8k2 + 16) = 8k(k2 + 2) + 24(k2 + 2) = 8k(k2 − 1 + 3) + 24(k2 + 2) = = 8(k−1)k(k+1) + 24k + 24(k2 + 2) = 8(k−1)k(k+1) + 24(k2 + k + 2) Teraz wystarczy już dopisać dość standardowy komentarz uzasadniający.
27 gru 16:07
Btk: A jeśli chodzi o ten pierwszy sposób to w jaki sposób rozważyć te dwa przypadki? Rozumiem, że jeśli wyciągamy 8 przed nawias to zostaje nam udowodnić podzielność przez 3, ale nie rozumiem w jaki sposób to zapisać?
27 gru 16:14
ICSP: Stosując jakiś matematyczny zapis: W = 8(k+3)(k2 + 2) 1o 3|k Jeśli 3 | k to k = 3l dla pewnej liczby całkowitej l. Wtedy nasze wyrażenie przyjmie wartość W = 24(l+1)(9l2 + 2) czyli 24 | W 2o ... lub też słownie: 1o 3 | k Jeśli k jest podzielne przez 3 to również k + 3 jest podzielne przez 3 zatem W = 8(k+3)(k2 + 2) jest podzielne zarówno przez 8*3 = 24. 2o ... Ogólna zasada jest taka aby było poprawnie i aby egzaminator zrozumiał.
27 gru 16:22
Btk: Wszystko jasne, dziękuje!
27 gru 16:30
Eta: A może tak : L=(n2−1)(n+3)+48 =(n−1)(n+1)(n−3)+48 dla n=2k+1 mamy: L= 2*2*2*(k−1)k(k+1)+48 −− jest podzielna przez 48 a więc i przez 24 bo (k−1)k(k+1) jest podzielna przez 6 i po ptokach emotka
27 gru 19:10