matematykaszkolna.pl
Dowód Btk: Mam problem jeszcze z takim zadaniem: Wykaż, że dla dowolnych x i y wyrażenie x2 + y2 ≥ xy jest prawdziwe
27 gru 14:31
ICSP:
 1 3 1 3 
L = x2 + y2 = x2 − xy +

y2 +

y2 + xy = (x −

y)2 +

y2 + xy ≥
 4 4 2 4 
xy = P
27 gru 14:35
Btk: Dziękuję
27 gru 15:51
PW: Dla rozrywki inny sposób. Jest oczywiste, że gdy liczby x i y są różnych znaków, to badana nierówność jest prawdziwa (lewa strona dodatnia, prawa ujemna). Również dla x = 0 lub y = 0 nierówność jest prawdziwa. Wystarczy więc przeprowadzić dowód dla x i y tych samych znaków. Wówczas xy > 0 i po podzieleniu stronami przez xy nierówność przyjmie postać
 x y 
(*)

+

≥ 1.
 y x 
 x 
Lewa strona jest sumą dodatniej liczby

i jej odwrotności, zatem (znana nierówność)
 y 
 x y 

+

≥ 2 ,
 y x 
co oznacza prawdziwość nierówności (*).
27 gru 17:19
Filip: ... x2 + y2 >= xy x2 + y2 − xy >= 0
 1 3 
(x −

y)2 +

y2 >= 0
 2 4 
27 gru 20:07