matematykaszkolna.pl
Wykres funkcji Majonez: rysunekNa rysunku przedstawiony jest wykres funkcji f. Wykonując odpowiednie przekształcenia (zapisz jakie), naszkicuj wykres funkcji: a) g(x)= −f(x−2) b) h(x)= f(x−1)+3 c) p(x)= f(−x)−1 d) q(x)= −f(x+1)−2 Określ dziedzinę i zbiór wartości każdej z otrzymanych funkcji: g, h, p, q.
24 lis 21:33
wredulus_pospolitus: (a) krok 1: przesuwamy wykres o 2 jednostki w prawo otrzymując a(x) = f(x−2) krok 2: 'obracamy' wszystko względem osi OX (co było pod ląduje nad, co było nad ląduje pod) i otrzymujemy g(x) = −f(x−2) (b) krok 1: przesuwamy wykres o 1 jednostki w prawo otrzymując a(x) = f(x−1) krok 2: podnosimy wykres o 3 jednostki otrzymując h(x) = f(x−1) + 3 (c) krok 1: 'obracamy' wszystko względem osi OY (co było po lewej idzie na prawą, co było po prawej ląduje po lewej) i otrzymujemy a(x) = f(−x) krok 2: obniżamy wykres o 1 jednostkę otrzymując p(x) = f(−x) −1 (d) ... a to pozostawię Tobie do wykonania ... zrobić możesz to analizując wcześniejsze trzy przekształcenia
24 lis 23:27