matematykaszkolna.pl
Dobrać Student: Dobrać b,c tak, aby funkcja:
 −x2+bx+c dla x≤2  
f(x) = ex2 dla x>2
Była różniczkowalna w punkcie x0=2 Jakie są warunki różniczkowalności? Funkcja na pewno musi być ciągła. Co jeszcze? Czy wystarczy że poza ciągłością sprawdzę warunek f'(x0 dla x−>2) = f'(x0 dla x−>2+) ?
24 lis 20:39
wredulus_pospolitus: tak ... wystarczy że to jeszcze sprawdzisz
24 lis 23:28