matematykaszkolna.pl
Wykresy funkcji Igor Francuzik: Wykres funkcji f(x)=x, gdzie x ∊ <0;4>, przesunięto równolegle wektor u =[−3;−2] i otrzymano wykres funkcji g. Następnie wykres funkcji g przekształcono przez symetrię względem osi OY i otrzymano wykres funkcji h. a) ... b) Napisz wzór funkcji h. c) Podaj największą i najmniejszą wartość funkcji h. d) Na podstawie wykresu funkcji g podaj rozwiązanie nierówności g(x) ≥ 0
24 lis 20:28
Sushi: I w czym masz problem ?
24 lis 20:42
Igor:
24 lis 20:49
Igor: Nie wiem jak wykonać zadanie
24 lis 20:50
mat: rysunek g(x)= x+3−2 h(x)=−x+3−2 g(x)≥0 ⇔ x∊{1}
24 lis 21:02