matematykaszkolna.pl
wielomian Kamil: Wyznacz najmniejszą wartość wielomianu x2(x+1)(x−4) i argument, dla którego ją przyjmuje
24 lis 18:58
Kamil: dla argumentów całkowitych
24 lis 19:03
Sushi: Pochodne znasz?
24 lis 19:12
Sushi: rysunek
24 lis 19:17
PW: Bez pochodnych i bez rysowania. Miejscami zerowymi wielomianu są −1, 0, 4. W sposób oczywisty wielomian przyjmuje wartości dodatnie dla x < −1 oraz dla x > 4. Jeżeli więc dla pewnych liczb całkowitych osiąga minimum, to mogą to być tylko liczby: 1, 2, 3. Wystarczy policzyć W(1), W(2) i W(3), argument najmniejszej z nich jest odpowiedzią.
25 lis 14:23