matematykaszkolna.pl
algebra student: Niech a całkowite i różne od zera, Jak uzasadnić że f(x)=xn+axn−1+axn−2+...+ax−1 jest nierozkładalny?
24 lis 07:54
jc: x2+2x−1=(x−1)2−2=(x+1−2)(x+1+2)
24 lis 08:47
Pitbull puppies forever!: student, nad czym ten wielomian ma być nierozkładalny?
24 lis 08:51
student: chodzi o wielomiany o współczynnikach całkowitych
24 lis 10:46