matematykaszkolna.pl
Jak narysować ten zbiór? Kck: Jak narysować ten zbiór?
 1 
{(x, y) ∊ R2: x2 +y2 − 2x − 2y ≤ 0 ⇒ x >

}
 2 
Nie wiem w jaki sposób interpretować implikacje.
23 lis 22:50
PW: Skorzystaj z tautologii ∼ (p ⇒ q) ⇔ (p ∧ (∼ q))
23 lis 23:10