matematykaszkolna.pl
pochodne ola: jak obliczyć pochodną f(x)=xx
 x 
f(x)=(tg

)−x
 2 
23 lis 22:09
wredulus_pospolitus: najpierw przekształcenie: f(x) = xx = eln (xx) = ex * lnx i z takiej postaci liczysz pochodną analogicznie: g(x) = tg(x/2)−x = eln (tg(x/2)−x = e−x * ln(tg(x/2))
23 lis 22:11