matematykaszkolna.pl
granica mat88: Oblicz granicę ciągu o wyrazie ogólnym an= (n−1n)3n
23 lis 21:12
Sushi: Jaki pomysł na rozwiązanie ?
23 lis 21:16
mat88: lim( nn1n) 3n ?
23 lis 21:23
Sushi: O „e” słyszałeś ?
n 

=1
n 
23 lis 21:25
mat88: później że to lim (1 − 1n)−n)3n = e−3
23 lis 21:26
Sushi: W potędze za drugim nawiasem ma być „3” a nie „3n” I granica wychodził e−3
23 lis 21:29
janek191:
 n −1 1 
lim (

)3n = lim[ ( 1 −

)n]3 =[ e−1]3 = e−3
 n n 
n→ n→
23 lis 23:09