matematykaszkolna.pl
proszę o rozwiązanie anna:
 n 
nieskończony ciąg an gdzie an =

jest zbieżny do liczby 0
 n2 +4 
Oblicz ile wyrazów tego ciągu nie spełni warunku IanI < ε jeśli ε = 0,05
23 lis 19:14
kerajs: Rozwiąż:
n 

≥0,05 ∧ n∊N+
n2+4 
23 lis 19:17
janek191:
n 1 

<

n2 + 4 20 
n= 19
23 lis 19:23
anna: dziękuję
23 lis 19:42