matematykaszkolna.pl
proszę o eozwiązanie anna: w nieskończonym ciągu arytmetycznym an wyraz dwunasty jest o 36 mniejszy od wyrazu trzeciego. Średnia arytmetyczna wyrazu czwartego szóstego i jedenastego jest równa 12 Dla pewnej liczby naturalnej dodatniej k liczby ak , ak+2 ,. ak+3 są w podanej kolejności trzema początkowymi wyrazami nieskończonego ciągu geometrycznego bn oblicz sumję pięciu początkowych wyrazów ciągu bn
23 lis 17:57
I'm back: No dobrze. A ile byłaś w stanie sama zrobić? r wyznaczyłaś? a1 wyznaczyłaś? q i b1 wyznaczyłaś?
23 lis 18:02
anna: r = −4 a 1 =36 an = 36 −4n nie wiem czy dobrze dlatego proszę o rozwiązanie
23 lis 18:14
wredulus_pospolitus: a12 − a3 = 9r = −36 −−−> r = −4 a4 + a6 + a11 = 3a1 + 18r = 3a1 − 72 = 36 −−−> a1 = 36 jest ok i co dalej
23 lis 18:41
anna: pomyliłam przy przepisywaniu an = 40 − 4n dalej zamiast n wpisałam k ak = 40 − 4k , ak+2 = 32 −4k , . ak+3 = 28 −4k i to jest ciąg geometryczny ale po obliczeniu k = −6 a to jest nieprawda bo k ∊ N+
23 lis 18:52
anna: poprawiam k = 6
 1 
ciąg ( 16 , 8 , 4 , 2 , 1 ) geometryczny q =

 2 
S5 = 31 proszę o sprawdzenie
23 lis 19:27
Sushi: Początkowe wyrazy ciągu arytmetycznego można tez wypisać ręcznie: 36; 32; 28; 24; 20; 16; 12; 8; 4; 0; −4; ... A masz wybrac ak , ak+2, ak+3 czyli wśród czterech kolejnych wyrazów ciągu nas interesuje 1; 3; 4 −> 3 i 4 nie mogą być ujemne, więc bez obliczeń na trzy kolejne wyrazy dla ciągu geometrycznego masz 16; 8; 4 S5= 31 dla ciągu geometrycznego
23 lis 20:36
wredulus_pospolitus: ak+22 = ak*ak+3 (32 − 4k)2 = (40−4k)(28−4k) //:42 (8 − k)2 = (10 − k)(7 − k) 64 − 16k + k2 = 70 − 17k + k2 k = 6 @Suschi −−− a czemu nie zakładasz, że ciąg bn nie może być złożony z samych ujemnych wyrazów ?
23 lis 22:07
wredulus_pospolitus: a czemu zakładasz* <−−− tak miało być emotka
23 lis 22:08
anna: dziękuję
26 lis 15:41