matematykaszkolna.pl
Proszę o pomoc Klaudia: Wyznacz wyszystkie wartości x dla których liczby 2x+40, 2x, x−3 tworzą ciąg geometryczny
23 lis 16:14
chichi: Rozwiąż takie równanie: (2x)2 = (2x+40)(x−3)
23 lis 16:16
janek191: Np. (2 x)2 = (2 x + 40)*(x − 3)
23 lis 16:16