matematykaszkolna.pl
Prosze o pomoc buba32: Niech f będzie funkcją monotoniczną i dodatnią na przedziale. Uzasadnić, że funkcje (−f), f2, 1/f też są monotoniczne. Korzystając z powyższego naszkicować wykresy podanych funkcji na wskazanych przedziałach: (a) 1/(1+x4) (−, 0);
22 lis 20:27
buba32: 11+x4
22 lis 20:39
PW: Dowód dla funkcji g = −f jest łatwy. Dowód dla funkcji h = f2 Jeżeli dla dowolnych x należących do dziedziny (1) x2 > x1 ⇔ f(x2) > f(x1) czyli f jest rosnąca, to h(x2) − h(x1) = (f(x2))2 − (f(x1))2 = (f(x2) − f(x1))(f(x2) + f(x1)) > 0 gdyż oba czynniki są dodatnie − pierwszy z założenia (1), drugi z założenia dodatniości funkcji f). Nierówość h(x2) − h(x1) > 0 oznacza, że h jest rosnąca. Dowód dla f malejącej i h = f2 jest analogiczny, tylko zamiast założenia (1) należy przyjąć (2) x2 > x1 ⇔ f(x2) < f(x1) i otrzymamy nierówność h(x2) − h(x1) < 0.
 1 
Baw się dalej w podobny sposób dla k(x) =

.
 f(x) 
22 lis 23:43