matematykaszkolna.pl
znajdz dlugosc boku kopyra: rysunekWiedząc, że |AD|=|BD| oraz znając równość miar odpowiednich kątów i dłg boków (patrz rys.) wyznacz |AC|.
22 lis 18:36
chichi: rysunek ΔAFB ~ ΔCBF (kkk)
 2a−6 a 

=

 a 2a 
⇒ a = 4 ⇒ |AC| = 2a = 8
22 lis 19:01
chichi: Ehh.. zdublowała mi się α, niech zatem |∡ACE| = β = |∡ECB|
22 lis 19:04