matematykaszkolna.pl
Arctg Student:
 1−x2 
f(x) = arctg

 x 
Wyznaczyć dziedzinę, przedziały monotoniczności oraz ekstrema funkcji Dziedzina: 1 − x2 ≥ 0 x2 ≤ 1 oraz x≠0 x∊<−1,1> / {0}
 1 1 
f'(x) =

=

= x2
 
 1−x2 
1+(

)2
 x 
 
 1−x2 
1+

 x2 
 
f(x) rosnąca dla x ∊ <−1,0) u (0,1> Funkcja nie przyjmuje ekstremów. Tak mi wyszło, ale wydaje mi się że coś tu nie gra. Czy mogę prosić o pomoc?
22 lis 17:54
I'm back: A co z pochodną wnętrza?
22 lis 17:56
ABC:
 x3 
chłopie jeżeli f'(x)=x2 to f(x)=

+c nie zastanowiło cię to po jej obliczeniu
 3 
(błędnym) ? emotka
22 lis 18:00
chichi: Co rozumiemy przez ten zapis "x∊<−1,1> / {0}"?
22 lis 18:06
Student: Czyli: g(x) = arctgx
 1−x2 
h(x) =

 x 
f(x) = g(x) * h(x) A więc liczę pochodne jednej i drugiej i wymnażam?
22 lis 18:07
Student: chichi że x ∊ <−1,0)u(0,1> , a przynajmniej to miałem na myśli
22 lis 18:08
chichi: Poczytaj o Chain rule
22 lis 18:10
ABC: ty wiesz co to jest złożenie funkcji? że to nie jest to samo co iloczyn?
22 lis 18:10
chichi: @Student teorio−mnogościowy symbol różnicy zbiorów to \, nie /
22 lis 18:11
wredulus_pospolitus: keee
22 lis 18:12
Student: Tak, wiem, miałem na myśli złożenie.
 1 
g'(x) =

 1+x2 
 1 
f'(x) =

 1+(h'(x))2 
W skrócie chodzi o to prawda?
22 lis 18:14
Student: Proszę o wyrozumiałość, jestem swiadomy swoich braków i zaległości, dlatego właśnie tu jestem − staram się to nadrobić
22 lis 18:20
Szkolniak:
 1−x2 
Mozna w ten sposób to policzyć: f(x)=arctan(

)
 x 
 1−x2 
y=arctan(u) oraz u=

 x 
 dy 1 du −1 

=

oraz

=

 du u2+1 dx x21−x2 
dy dy du 1 −1 

=

*

=

*

=
dx du dx u2+1 x21−x2 
 1 −1 −1 
=

*

=

 
 1−x2 
(

)2+1
 x 
 x21−x2 1−x2 
22 lis 20:28