matematykaszkolna.pl
Przeprowadź dyskusję liczby rozwiązań w zależności od m Kacelele: Dane jest równanie z niewiadomą x: x2−4x+4/|x−2|=1−m, gdzie m jest parametrem, m należy do R a) przeprowadź dyskusję liczby rozwiązań równania w zależności od wartości parametru m − Zauważyłem, że licznik można zapisać w postaci (x−2)2 jednak nie wiem czy w takiej sytuacji mogę skrócić go z mianownikiem
22 lis 14:49
Fałszywy 6-latek: skorzystaj z własności a2=|a|2
22 lis 15:03