matematykaszkolna.pl
Rozwiaz Kacper: Rozwiąż równanie: x3 − 3x = x2 − 3
22 lis 01:42
chichi: x3−3x = x2−3 x(x2−3)−(x2−3) = 0 (x2−3)(x−1) = 0 (x−3)(x+3)(x−1) = 0 x ∊ {−3, 1, 3}
22 lis 02:05