matematykaszkolna.pl
Oblicz Kacper: Oblicz: (2 − 1)3 + (2 + 2)3
21 lis 20:15
Sushi: Wzory znasz ?
21 lis 20:24
Sushi: na gotowcu daleko nie zajedziesz
21 lis 20:59
Mariusz: Ach ta obsesja na punkcie gotowców Nikt cie nie zmusza żebyś odpisywał (2−1+2+2)((2−1)2−(2−1)(2+2)+(2+2)2) (22+1)(3−22−(2−1)(2+2)+6+42) (22+1)(9+22−(22+2−2−2)) (22+1)(9+2) (182+4+9+2) (13+192)
21 lis 21:34
asdf: korzystamy ze wzorów (a−b)3=a3−3a2b+3ab2−b3 i (a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3 22−6+32−1 + 8+122+12+22= 192+13
21 lis 22:23
Mariusz: Ja skorzystałem ze wzorów a3 + b3 = (a+b)(a2 − ab + b2) (a + b)2 = a2 + 2ab + b2 (a − b)2 = a2 − 2ab + b2 asdf jeden z tych wzorów skróconego mnożenia jakie podałeś (obojętnie który choć ja wolę z +) przydatny jest przy rozwiązywaniu równania trzeciego stopnia
25 lis 17:16