matematykaszkolna.pl
Geometria w przestrzeni - zadanie Katarzynaidrużyna : Podstawą ostrosłupa jest trójkąt prostokątny ABC, w którym kąt przy wierzchołku C ma miarę 60 stopni, a długość przeciwprostokątnej AC wynosi 12. Krawędź boczna AS jest prostopadła do podstawy, kąt między krawędzią SC a krawędzią podstawy BC ma miarę α. Oblicz V ostrosłupa. Dla jakich α zadanie ma sens? Proszę o pomoc. emotka
21 lis 19:40
Katarzynaidruzyna:
22 lis 21:28
dero2005: rysunekAC nie jest przeciwprostokątną
23 lis 13:20
kerajs: Ależ jest. Wystarczy zrobić poprawny rysunek.
23 lis 16:01
dero2005: rysunek tak będzie lepiej?
23 lis 17:15