matematykaszkolna.pl
wielomian zespolony Sampas: Wiedząc, że reszta z dzielenia wielomianu w(z) = z4+(2+i)z3+(3i−2)z2+(2+i)z+3i przez wielomian q(z) = z2+1 jest równa 3, znajdź pierwiastki wielomianu w(z). Nie wiem jak zacząć, prosiłbym o pomoc
21 lis 11:41
ABC: matka wszystkich równań wielomianowych emotka W(z)=P(z)*Q(z)+R(z)
21 lis 11:52
Sampas: no tak ale R(z) to 3
21 lis 14:10
Sampas: .
25 lis 20:55