matematykaszkolna.pl
Prawdopodobieństwo geometryczne rachunek__0: Z przedziału < −1,1 > wybieramy losowo dwie liczby 𝑥 i 𝑦. W zależności od parametru 𝑎 wyznaczyć prawdopodobieństwo, że 𝑦 ≥ 𝑥2 + 𝑎. Podzieliłam zadanie na przypadki gdy a≥1, a∊(0,1), a=0, a∊(−1,0), a=−1, a∊(−1,−2) i a≤−2, dla równań udało mi się wyznaczyć prawdopodobieństwo ale nie mam pojęcia jak podejść do przypadku gdy a∊(−1,0) lub a∊(−1,−2). Czy ma ktoś może pomysł?
21 lis 11:40
kerajs: Ω to kwadrat o polu 4 ( bo −1<x<1 i −1<y<1 ). Moc zdarzeń sprzyjających to pole kwadratu nad parabolą. Dla a≥0 jego moc to 0 Dla 0≤a<1 jego moc to 2(1*1−a−∫0 1−a(x2+a)dx) Dla −1≤a<0 jego moc to 2(1*1−∫−a 1 (x2+a)dx −∫0 −a (x2+a)dx) Dla a<−2 jego moc to 4 a jaka będzie moc zdarzeń sprzyjających dla −2≤a<−1 ?
21 lis 13:19