matematykaszkolna.pl
Rozwiąż Kacper: Wykonaj działania. Podaj odpowiednie założenia.
−x2+3x 2x−6 

:

x−1 x2−1 
21 lis 01:35
wredulus_pospolitus:
−x2+3x 2x−6 −x2+3x x2−1 

:

=

*

=
x−1 x2−1 x−1 2x−6 
 −x(x−3) (x−1)(x+1) −x x+1 −x(x+1) 
=

*

=

*

=

 x−1 2(x−3) 1 2 2 
21 lis 02:23
janek191: Założeni: x ≠ − 1 i x ≠ 1 i x ≠ 3
21 lis 07:20
Kacper: Dziękuję
21 lis 20:13