matematykaszkolna.pl
Kwadrat K1 ma bok długości a. Obok niego rysujemy kolejno kwadraty K2, K3, K4, . xyz: rysunekKwadrat K1 ma bok długości a. Obok niego rysujemy kolejno kwadraty K2, K3, K4, ... takie, że kolejny kwadrat ma bok o połowę mniejszy od boku poprzedniego kwadratu (zobacz rysunek). Wyznacz pole kwadratu K12. K1 = a K2 = 12a K3 = 12 * 12a = 14a K4 = 18a Ciąg jest arytmetyczny, więc q = 12. Obliczam bok K12 K12 = K1 * q11 K12 = a * 1211 K12 = 12048a Wyznaczam pole kwadrau K12 P□ = a2 P□ = a2 * 12048 = a22048 Co robię źle?
20 lis 17:47
sushi: ile wynosi bok K12 ? pole dla boku K12 np bok= 5a, Pole = 5a*5a= 25 a2
20 lis 18:11
wredulus_pospolitus:
 a 1 
P12 = (

)2 a nie P12 = (a)2*

 2048 2048 
20 lis 18:28
xyz: W odpowiedziach jest PK12 = a2 * (14)2 = a2/411 j2
20 lis 18:37
sushi: a masz kalkulator ? 4*4*4*4*4*4*4*4*4*4*4= 2048*2048
20 lis 18:42
wredulus_pospolitus:
a a 

=

−−− jest to bok K1+2 czyli K3
4 22 
20 lis 18:43