matematykaszkolna.pl
Okrąg styczny do obu osi układu współrzędnych marek : Okrąg styczny do obu osi układu współrzędnych i przechodzący przez punkt A = (−4, 2) ma równanie: A. (x + 2)2 + (y− 2)2 = 4 B. (x + 2)2 + (y + 2)2 = 4 C. (x − 2)2 + (y− 2)2 = 4 D. (x − 2)2 + (y + 2)2 = 4
20 lis 17:19
janek191: A.
20 lis 17:42