matematykaszkolna.pl
Liczbę π przybliżono liczbą 3. Błąd względny tego przybliżenia jest: xyz: Liczbę π przybliżono liczbą 3. Błąd względny tego przybliżenia jest: A.) mniejszy niż 5% B.) większy niż 5% C.) mniejszy niż 3% D.) większy niż 5,5%
19 lis 21:26
Tomek: A)
19 lis 21:28
xyz: A jakieś obliczenia?
19 lis 21:29
Niemy Michałek: a = przybliżenie liczby x x = π ≈ 3,14 a = 3 |x−a||x| = 3,14−33,14 = 0,143,14 0,143,14 * 100% ≈ 4,46% Odpowiedź A
19 lis 21:36
xyz: Dzięki wielkie
19 lis 21:41
PW: Liczba π jest niewymierna (nie jest równa 3,14), nie można więc pisać
 |x − a| 3,14 − 3 

=

.
 |x| 3,14 
Poprawne uzasadnienie wymaga oszacowania ułamka
 π − 3,14 

.
 π 
19 lis 22:27
PW: Poprawka ... ułamka
 π − 3 

 π 
19 lis 22:39
daras: Mas zna kalkulatorze π to wklikaj i odejmii 3, a potem znowu podziel przez π wyjdzie ci ≈0,045070.. czyli ok. 4,5 % < 5 % ==>> odp. A
20 lis 13:33
daras: PS Archimedes podał lepsze przybliżenie emotka
20 lis 13:35
PW: Chcemy zapisać sposób rozumowania: π < 3,15 (to wiemy, nie trzeba kalkulatora) (1) π − 3 < 0,15. π > 3,14 (to wiemy)
 1 1 
(2)

<

.
 π 3,14 
Wymnożenie stronami (1) i (2) daje
 π − 3 0,15 

<

< 0,048 < 0,05.
 π 3,14 
(tu można było użyć kalkulatora albo cierpliwie liczyć metodą pisemną).
 x a 
Dlaczego marudzę? Bo jeśli x≈a i y≈b, to liczenie


daje wynik "jakiś"
 y b 
(dokładność tego wyniku nie jest taka jak dokładność przybliżeń). Sposób darasa jest dobry, jeżeli nic nie zapisujemy. Uzyskane przybliżenie jest na tyle bliskie 0,05, że pozostałe możliwości należy wykluczyć, bo to test jednokrotnego wyboru.
20 lis 21:38