matematykaszkolna.pl
f(x)=log_2 (x-k)+m PIT: Dana jest funkcja f(x)=log2 (x−k)+m, z parametrami k,m ∊ R. Dziedziną tej funkcji jest przedział (−3,+), a do jej wykresu należy punkt A=(1, −3). Wyznacz miejsca zerowe f(x). Z tego zadania wynika, że x−k>0, czyli x>k i x>−3. Potrzebuję zrozumieć dlaczego k=−3 ? Np. k=−7, również spełnia oba warunki. Wtedy dla punktu A, m=−6.
19 lis 00:50
chichi: x > k ⇔ (k, +) x > −3 ⇔ (−3, +) Zatem k = −3 Dla k = −7 funkcja f przyjmuje postać: f(x) = log2(x+7)+m, wówczas dziedziną jest zbiór (−7, +) Wracając do zadania: f(x) = log2(x+3)+m ∧ A ∊ f ⇒ −3 = log2(4)+m ⇒ m = −5
19 lis 00:56