matematykaszkolna.pl
geometria man17: Odcinki AC=6 i BD =4 przecinają się w punkcie O pod kątem prostym, tak że AO=2 i OD=3. Proste AB i DC przecinają się w E , prosta EO przecina odcinek AD w punkcie F. Oblicz długość EF.
19 lis 00:24
chichi: rysunek
19 lis 00:44