matematykaszkolna.pl
wielomiany jendrzej: Wykaż że liczba 333−211 jest podziela przez 5
18 lis 20:12
I'm back: 333 = 2711 ab − cb = (a+c)*(.....
18 lis 20:19
I'm back: Tfu (a−c) * (....
18 lis 20:20
Mila: 24=16≡1(mod5) 23=8≡3(mod5) 34=81≡1(mod5) =============== (34)8*3≡3(mod5) 211=(24)2*23≡3(mod5)⇔ 333−211≡0(mod5)⇔5|(333−211)
20 lis 15:54
Modus: 31=3 32=9 33=27 34=81 35=243 333 → ...3 21=2 22=4 23=8 24=16 25=32 211 → ...8 Stąd: 333−211 → ...(8−3) → ...5 → podzielna przez 5
20 lis 18:03