matematykaszkolna.pl
kombinatoryka TłumokMatematyczny: Winda z sześcioma pasażerami zatrzymuje się na 10 piętrach. Ile jest możliwych rozmieszczeń pasażerów, jeżeli na jednym piętrze wysiada co najwyżej jeden pasażer?
18 lis 18:12
wredulus_pospolitus:
10! 

(10−6)! 
18 lis 20:54