matematykaszkolna.pl
Wyrażenie 9x^2 - 64 jest równe: abc: Wyrażenie 9x2 − 64 jest równe: A. 9(x−8)(x+8) B. (3x+8)2 C. (3x−8)2 D. (3x−8)(3x+8)
17 lis 23:02
chichi: a2 − b2 = (a−b)(a+b) 9x2 − 64 = (3x)2 − 82 =...
17 lis 23:03
abc: Dobra, nie aktualne. Wychodziły mi inne wyniki, bo zamiast −64 wpisałem −196. Nie aktualne
17 lis 23:06
daras: nieaktualne emotka
18 lis 09:55