matematykaszkolna.pl
Zasada szufladkowa Dirichleta NB: Dany jest n−wyrazowy ciąg parami różnych liczb całkowitych (a1,a2,...,an) Wykaż, że suma pewnej ilości jego kolejnych wyrazów jest podzielna przez n Nie mam pojęcia jak zastosować tę zasadę aby to wykazać jakieś wskazówki ?
17 lis 21:03
Kacper: wsk. załóż, że żadna z nich nie dzieli się przez n, i pomyśl jakie reszty dają z dzielenia przez n w taki razie.
17 lis 21:46
NB: No skoro żadna ma się nie dzielić przez n to możliwe reszty z dzielenia to 1,2,...,n−1 Tyle że nadal nie mam pomysłu jak to powiązać
17 lis 21:54