matematykaszkolna.pl
Kombinatoryka Kacper: Z autobusu wysiada 10 osób − 6 dziewcząt i 4 chłopców. Na ile sposobow mozna wyliczyć wszystkie osoby jeśli najpierw wysiadają dziewczyny, a wysiadanie odbywa się pojedynczo i tylko jednymi drzwiami.
17 lis 15:56
I'm back: 4! * 6!
17 lis 16:10
Kacper: Dziękuję
17 lis 16:31