matematykaszkolna.pl
Pochodne Szkolniak: Zakładając, że f i g mają pochodne właściwe, obliczyć pochodną funkcji logf(x)(g(x)).
 ln(f(x))*f(x)*g'(x)−ln(g(x))*g(x)*f'(x) 
Czy odpowiedzią tutaj będzie

?
 ln2(f(x))*g(x)*f(x) 
Jeśli tak to miałbym prośbę aby sprawdzić poprawność jeszcze jednego przykładu.
17 lis 00:21
wredulus_pospolitus: jest ok
17 lis 09:05
Szkolniak: Super, dzięki wredulus A taki przykład: ln(f(x)g(x)+1), czy odpowiedź to:
1 g(x)*f'(x) 

{f(x)g(x)[

+ln(f(x))*g'(x)]}?
f(x)g(x)+1 f(x) 
17 lis 20:40
I'm back: A jak przekształciles fg aby policzyć pochodne tego?
17 lis 21:37
Szkolniak: fg=elnfg=eg*ln(f) w ten sposób, dobrze to zrobiłem?
17 lis 21:40
I'm back: Super. No to pochodna powinna dobrze wyglądać
17 lis 21:58
Modus: To jest jak najbardziej dobrze (przekształcenie), można też tzw. pochodną logarytmiczną: Niech y=fg. Wtedy: ln(y)=ln(fg) ln(y)=g*ln(f) Pochodna obustronnie:
1 dy d 

*

=

(g*ln(f))
y dx dx 
dy d 

=y*

(g*ln(f))
dx dx 
Wychodzi na to samo, metoda równoważna. Można tym policzyć też pochodne funkcji uwikłanych.
17 lis 22:18
Szkolniak:
 dy 
Modus, czy chodzi Ci o to, że np. jeśli chcemy znaleźć

z funkcji x2+y2=6, to:
 dx 
x2+y2=6
d d 

(x2+y2)=

6
dx dx 
d d d 

(x2)+

(y2)=

(6)
dx dx dx 
 dy 
2x+2y

=0
 dx 
2x+2y*y'=0 x+y*y'=0
 x 
y*y'=−x → y'=−

?
 y 
17 lis 23:35
chichi: Czy x2 + y2 = 6, to jest funkcja? Jaka jest definicja funkcji?
17 lis 23:48