matematykaszkolna.pl
Macierze Zofija: Na czym polega różnica między dopełnieniem algebraicznym elementu a(ij), a minorem odpowiadającym temu elementowi?
16 lis 10:16
Pitbull puppies forever!: dopełnienie jeszcze znak do minora musisz dobrać −1 do potęgi "numer wiersza plus numer kolumny"
16 lis 10:49